23

CHÍNH THỨC: Danh sách 23 cầu thủ ĐT Việt Nam đọ sức ĐT Nhật Bản【23】:Trong danh sách 23 cầu thủ được