Wu Lei đã chủ động yêu cầu sơ bộ chiến tranh quốc gia bắt đầu vào tối ngày 1 tháng 9 để trở về Agen Bola Terpecaya

Wu Lei đã chủ động yêu cầu các sơ bộ chiến tranh quốc gia trở về Trung Quốc vào tối ngày 1 tháng 9 [Agen Bola Terpecaya]: Theo kế hoạch, bóng đá nam Trung Quốc sẽ chuẩn bị cho giai đoạn thứ hai của sơ bộ thế giới năm 2022 vào đầu năm 2022 ở đầu năm 2022 trong năm 2022Cuộc thi tháng 9 (Top 40). Kế hoạch bóng đá quốc gia được chọn từ một danh sách lớn các ứng cử viên