Chuyện mùa chuyển nhượng: Bom càng to, nổ càng… xịt

Chuyện mùa chuyển nhượng: Bom càng to, nổ càng… xịt

Nếu xem lại thành công mùa vừa rồi của Real Madrid, thật không thể tin nổi khi biết giá họ đã mua bộ