Georgina tung video nhảy đẹp hút hồn, vừa “chữa thẹn” cho Ronaldo, vừa chấm dứt tin đồn bụng to như đang mang thai

Georgina tung video nhảy đẹp hút hồn, vừa “chữa thẹn” cho Ronaldo, vừa chấm dứt tin đồn bụng to như đang mang thai

Khoảng một tháng trước, tấm ảnh chụp chung giữaGeorgina Rodriguez và Cristiano Ronaldo trong một sự