đến hề cũng phải rơi lệ

đến hề cũng phải rơi lệ

Quế Ngọc Hải: Chúng tôi muốn đánh bại Thái Lan, không phải hòa【đến hề cũng phải rơi lệ】:​Trung vệ Qu