Hazard lần đầu đạt thể trạng sung mãn ở Real

Hazard lần đầu đạt thể trạng sung mãn ở Real

Theo báo Tây Ban Nha AS, Hazard nhận thức rõ phải cải thiện thể lực để tranh vị trí chính thức tại R