George Best và cuộc tình tai tiếng với Hoa hậu Thế giới: đầu tiên là người tình, sau thành kẻ cắp

George Best và cuộc tình tai tiếng với Hoa hậu Thế giới: đầu tiên là người tình, sau thành kẻ cắp

“Người ta cứ nói tôi ngủ với 7 Hoa hậu. Làm gì có. Chỉ 4 thôi”, George Best nói.Trong thập niên 1960