Robot đánh cờ làm gãy ngón tay kỳ thủ bảy tuổi

Robot đánh cờ làm gãy ngón tay kỳ thủ bảy tuổi

Tình huống xảy ra ở khai cuộc, khi robot cầm quân đen, dùng tượng ở g4 bắt hậu trắng ở d1. Theo công