Ronaldinho sẽ tự do vào ngày 24/8

Ronaldinho sẽ tự do vào ngày 24/8

Một nguồn tin từ hệ thống tư pháp Paraguay nói với AFP hôm 11/8, rằng Ronaldinho sẽ được trả tự do đ