CĐV Đức huy động một tỷ USD để mua Messi

CĐV Đức huy động một tỷ USD để mua Messi

Trang huy động vốn nổi tiếng GoFundMe.com thông báo hôm 31/8: “Các CĐV Stuttgart đang gọi vốn 900 tr